Atrakcyjne unijne kredyty

Polska jako jeden z krajów należących do Unii Europejskiej ma prawo do korzystania z funduszy, dotacji i kredytów unijnych. Jest to ogromne wsparcie finansowe dla firm, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, szkół, itp. tym bardziej, że są udzielane na korzystnych warunkach. Dzięki temu możliwy jest szybszy rozwój gospodarczy naszego kraju a także budowa dróg i obiektów użytku publicznego.

Korzystają na tym jednostki prywatne o mniejszym lub szerszym zasięgu swego oddziaływania tak, więc każdy kto pragnie rozwijać swoją działalność może się ubiegać o takie dofinansowanie, oczywiście na ustalonych zasadach. Przede wszystkim osoby ubiegające się unijne dotacje muszą spełniać kryteria podmiotowe, jakie zostały określone w zasadach dotyczących przydzielania unijnego dofinansowania.

Przykładem mogą być kredyty na inwestycje, które banki udzielają na finansowanie nakładów do czasu uzyskania dotacji czyli tak zwane kredyty pomostowe oraz na pokrycie wkładu własnego do projektu. Wszystkie unijne dotacje i kredyty są wypłacane w polskich złotych lub też w walutach wymiennych.

Każdy podmiot; firma, przedsiębiorstwo czy też jednostka samorządowa starające się o uzyskanie dofinansowania unijnego powinny spełnić określone warunki. Są one związane z konkretnym rodzajem dotacji i mogą dotyczyć między innymi posiadania wkładu własnego na realizację projektu unijnego bądź innego. Minimalny poziom to 25% w przypadku kredytów technologicznych. Czasami dofinansowanie unijne może pokryć 100% kosztów przedsięwzięcia, ale dotyczy to wyjątkowych sytuacji.

Ponadto siedziba danej firmy musi znajdować się na terenie RP, jej właściciel nie może pozostawać w konflikcie z prawem a przedsiębiorstwo ma dobrą kondycję finansową i nie jest zagrożone likwidacją bądź też upadłością. Jeśli te podstawowe wymagania są spełnione podmioty gospodarcze mogą się ubiegać między innymi o dotacje na rozwój technologiczny, dofinansowanie pensji pracowników, środki na dokształcanie kadry pracowniczej i wiele innych.

Ważnym zagadnieniem wśród funduszy unijnych są dotacje dla rolnictwa. Obejmują one wsparcie finansowe dla gospodarstw rolnych w zakresie modernizacji budynków gospodarczych jak i zakup nowych maszyn, usprawnienia produkcji, zalesiania gruntów nie tylko rolnych oraz wspierania działalności pozarolniczej także dla rolników.